Till oss kommer man antingen via remiss eller om du söker dig till oss själv och besöket kostar 200 kronor (frikort gäller). Besöket är kostnadsfritt för dig upp till 20 år. Vi tar emot dig oavsett vilken hälsocentral du tillhör.

Vi arbetar med:

OMT - ortopedisk manuell terapi
Detta är ett specialistområde inom sjukgymnastik. Utifrån en helhetssyn görs en analys av patientens sjukdomshistoria, smärt- och funktionsstatus där en manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter ingår. Undersökningen görs med hjälp av generella och specifikt riktade rörlighets-, smärtprovokations- samt avlastningstester. Med utgångspunkt av detta och tillsammans med annan undersökning görs tillsammans med patienten en behandlingsplan som innehåller både del och slutmål. Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som tex mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. 

MTT - medicinsk funktionsträning
Fysisk träning för att träna upp kroppsfunktioner som styrka, rörlighet, uthållighet, balans och koordination. MTT används både inom elitidrotten och för vanliga patienter med akuta eller kroniska smärttillstånd.

Akupunktur
Sensorisk stimulering med akupunkturnålar som används vid smärtbehandling.

Skoinlägg
Vi arbetar med Balkefors Comfort sulan, som formas efter din fot.
Innan vi gör en sula genomför vi en analys av dina fötter via manuell undersökning samt spegellåda. Testerna ligger sedan till grund för hur vi behandlar dig och ditt specifika problem.
En felaktig mekanik i foten, kan påverka dina leder negativt.

Några problem som påverkas direkt av fotens mekanik:

  • Benhinneproblem
  • Ont i ryggen
  • Hallux valgus
  • Knä- fot- höft- smärta
  • Plantar faschit / hälsporre
  • Mortons syndrom
  • Hälseneproblem


Balkefors ComfortPris: 900 kronor / par exklusive besöksavgift.